Địa chỉ: Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022-2023 của Phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố Bắc Ninh .Ban giám hiệu trường Mầm non Hoa Sữa thông báo kế hoạch tuyển sinh  của nhà trường ở các độ tuổi như sau:

Ngày ban hành:
17/05/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực