Địa chỉ: Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Hoa sữa

Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh