Địa chỉ: Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố Bắc Ninh quan tâm triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Từ năm học 2020-2021, Bộ GD-ĐT chính thức triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với học sinh khối 1 toàn quốc; năm học 2021-2022 triển khai với khối 1, khối 2 và khối 6... Theo lộ trình, đến năm học 2024-2025, học sinh từ khối 1 đến khối 12 toàn quốc đều học theo chương trình SGK mới, còn gọi là Chương trình GDPT tổng thể 2018.

Nhận thức tầm quan trọng của đổi mới giáo dục, nhất là khối lớp 1, bậc học mang tính nền tảng tác động trực tiếp đến các khối, lớp và các bậc học tiếp theo, ngành GD-ĐT thành phố Bắc Ninh đã quan tâm triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ được Sở GD-ĐT ghi nhận và đánh giá rất cao. Năm học 2020-2021, ngành GD-ĐT thành phố tiếp tục xếp thứ 1/8 huyện, thành phố.

Trong quá trình triển khai Chương trình GDPT 2018, ngành GD-ĐT thành phố Bắc Ninh có những thuận lợi căn bản, đó là nhận được sự quan tâm chỉ đạo đồng bộ của Sở GD-ĐT và của cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố tới các phường. Ngành có nhiều cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các bộ môn, rất thuận lợi trong tiếp cận với những thay đổi trong chương trình GDPT mới. Hệ thống cơ sở vật chất trường học được đầu tư đồng bộ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch được thực hiện công phu, chu đáo, theo đúng quy định. Ngoài ra, ngành GD-ĐT thành phố còn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo phụ huynh học sinh.

Với những thuận lợi căn bản như trên, ngay trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ, ngành GD-ĐT thành phố Bắc Ninh vẫn linh hoạt nhiều giải pháp sáng tạo, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đề ra.

Khó khăn của ngành GD-ĐT thành phố trong triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới là diện tích phòng học của nhiều trường chưa đáp ứng được so với tỷ lệ học sinh/lớp; việc thay đổi xây dựng kế hoạch dạy học đáp ứng Chương trình GDPT 2018 còn hạn chế. Nguyên nhân do dân số cơ học tại thành phố Bắc Ninh tăng nhanh, kéo theo học sinh các cấp cũng tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng từ 2.500 đến 3.000 trẻ mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở, dẫn đến nhiều trường học phải chịu áp lực quá tải về số lớp và số học sinh/lớp. Một số giáo viên cao tuổi, khó thích ứng được với Chương trình GDPT mới; một số giáo viên trẻ mới ra trường ít kinh nghiệm giảng dạy; một bộ phận giáo viên hợp đồng trình độ chuyên môn hạn chế nên cũng chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục; Diễn biến của dịch covid19 phức tạp nên việc tập huấn cho giáo viên về chương trình sách giáo khoa và tổ chức chuyên đề các môn học lớp 2 không được thuận lợi, chuyển sang tập huấn trực tuyến, tự tập huấn. Học sinh lớp 1, lớp 2 đầu năm học phải chuyển sang học trực tuyến một thời gian, chưa được học 2 buổi/ngày nên phần nào ảnh hưởng tới kết quả học tập

Phát huy thuận lợi và khắc phục khó khăn, trong quá trình triển khai Chương trình GDPT 2018, ngành GD-ĐT thành phố Bắc Ninh đã nhanh chóng kiện toàn đội ngũ, đảm bảo đủ về số lượng và được bồi dưỡng kịp thời về Chương trình GDPT 2018. Lãnh đạo Phòng GD-ĐT luôn chủ động tham mưu, đề xuất với UBND thành phố trong việc tiếp nhận, điều động và luân chuyển, hợp đồng lao động cán bộ giáo viên đảm bảo đúng định mức tối thiểu nguồn nhân lực thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giảng dạy và giáo dục tại các nhà trường. Triển khai thực hiện bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên về Chương trình GDPT 2018, nhất là khối lớp 1, lớp 2 và lớp 6; 100% cán bộ giáo viên đã hoàn thành các Modul theo quy định. Chủ động đề xuất với UBND thành phố tiếp tục thành lập các lớp bồi dưỡng về năng lực quản lý và chính trị cho các đối tượng diện quy hoạch.

Phòng GD-ĐT cũng tích cực tham mưu đề xuất với UBND thành phố trong việc tiếp tục đầu tư xây dựng mới các hạng mục tại các nhà trường. Chỉ đạo các đơn vị tu sửa các phòng học, phòng chức năng...; sửa chữa và mua sắm các trang thiết bị cần bổ sung và thay thế đáp ứng các nhu cầu theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Chỉ đạo các trường rà soát thiết bị Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo 01 bộ thiết bị tối thiểu/01 lớp theo quy định. và xây dựng nhu cầu mua sắm thiết bị dạy học giai đoạn 2021- 2025. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch dạy học, tham gia tập huấn, lựa chọn sách; chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng các điều kiện để chuẩn bị dạy học các môn tương ứng trong chương trình GDPT 2018, cụ thể như:

Tham gia lựa chọn bộ sách giáo khoa theo quy định, đến nay, cấp học Tiểu học và THCS đều sử dụng bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, 100% cán bộ quản lý và giáo viên cấp học THCS và Tiểu học tham gia tìm hiểu chi tiết về bộ sách lớp 6 và lớp 2 bằng hình thức trực tuyến.

Chỉ đạo nhóm CBQL và giáo viên cốt cán ở các bộ môn tiến hành xây dựng khung chương trình dạy học sau khi lấy ý kiến tham khảo tại các nhà trường và tham khảo ý kiến của Sở GDĐT, đến nay bậc học THCS và Tiểu học đã áp dụng bộ chương trình đối với khối 2 và khối 6 và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế tại các nhà trường.

Tổ chức dạy học minh họa đối với các môn ở các khối lớp 2,6 trước khi bắt đầu năm học: Bậc học THCS tổ chức xây dựng dạy học minh họa 15 tiết tại 15 môn từ ngày 20-24/8/2021 bằng hình thức trực tuyến qua Zoom, 100% cán bộ quản lý và giáo viên bộ môn các trường dự. Bậc học tiểu học: Tổ chức xây dựng các tiết dạy minh họa bằng hình thức trực tuyến triển khai dạy trong nội bộ nhà trường cho tất cả giáo viên tham gia, tổ chức xây dựng các tiết dạy minh họa bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả các môn học và các giáo viên khối 1, khối 2. Sau khi tập huấn trực tuyến, các trường triển khai sinh hoạt chuyên môn tại tổ, trao đổi nội dung, chương trình SGK , phương pháp dạy học, xây dựng kế hoạch giáo dục dạy học từng tuần, tháng, cả năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và phòng giáo dục phê duyệt kế hoạch giáo dục của các nhà trường. . Tham gia tập huấn đầy đủ các cuộc tập huấn của Bộ GDĐT, đến nay có 1461 CBQL và giáo viên ở cấp học tiểu học và THCS tham gia tập huấn các modull theo chương trình LMS.

Tổ chức thực hiện các chuyên đề: Ngay từ đầu năm học, PGDĐT đã xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn thông qua các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, chuyên đề sử dụng CNTT... đặc biệt là các chuyên đề đổi mới chương trình GDPT 2018 bằng nhiều hình thức: trực tiếp và trực tuyến; đến thời điểm hiện tại, cấp học Tiểu học đã tổ chức được 04 chuyên đề (môn Toán và Tiếng Việt) đối với lớp 1 và lớp 2; cấp học THCS đã tổ chức được chuyên đề đối với khối 6 (các môn: Toán, Ngữ văn, KHTN, Lịch sử - Địa lý, ...)

Tổ chức dạy học phù hợp với các cấp độ dịch theo từng đơn vị phường: Căn cứ diễn biến của dịch covid-19 theo từng cấp độ, Phòng GDĐT chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai dạy học trực tuyến và trực tiếp phù hợp với từng nhà trường và theo từng cấp độ dịch covid-19 trên từng địa bàn phường. Tận dụng tối đa "Thời gian vàng” tại các nhà trường để đảm bảo nhiệm vụ giáo dục của năm học nói chung và nhiệm vụ đổi mới CT GDPT 2018 nói riêng.

Để Chương trình GDPT 2018 được triển khai hiệu quả hơn nữa trong năm học 2021-2022 và những năm học tiếp theo, Phòng GD-ĐT thành phố Bắc Ninh đề nghị Sở GD-ĐT phối hợp với các ngành hữu quan trong việc tham mưu với tỉnh bổ sung biên chế, hợp đồng giáo viên, cô nuôi theo Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/32015 và Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 về Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập; Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Xây dựng lộ trình đào tạo bồi dưỡng kết hợp tích hợp các môn (Lý – Hóa – Sinh, Sử - Địa) để xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên sâu đa môn (với cấp học THCS).

Phòng GD-ĐT thành phố Bắc Ninh cũng tham mưu đề xuất với UBND thành phố tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các nhà trường, mở rộng trường lớp để đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình GDPT.

Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, cùng những kết quả bước đầu đạt được trong triển khai chương trình GDPT 2018 đối với học sinh lớp 1 từ năm học 2020-2021, hy vọng năm học 2021-2022, ngành GD-ĐT thành phố Bắc Ninh tiếp tục vươn lên đạt nhiều kết quả nổi bật đáng ghi nhận hơn nữa. Xứng đáng là đơn vị điển hình tiêu biểu nhất của ngành GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 

Hoạt động của tổ COVID trường học tại Trường THCS Ninh Xá, TPBN

Dạy học nhưng vẫn bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường THCS Ninh Xá

 

Học sinh Trường Tiểu học Kinh Bắc trong buổi học trực tuyến  tối ngày 7-9-2021

Học sinh Trường THCS Thị Cầu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lễ khai giảng năm học 2021-2022, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Ninh


Tác giả: Nguyễn Cương Nghị
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết